Värmeinjustering Göteborg

Värmeinjustering

Värmeinjustering

För lokaler och industrier som konsumerar stora mängder energi - antingen för att kyla ner eller värma upp - kan en värmeinjustering göra stor skillnad. I denna typ av industrilokal är det viktigt att kontrollera energiförbrukningen regelbundet. När vi utför en värmeinjustering i Göteborg gör vi först en noggrann utredning där vi bland annat ser över samtliga ventiler, hur varmvattnet flödar, standard på rör och hur väl den tekniska anläggningen fungerar. Vi arbetar även med teknisk förvaltning och tar då ett helhetsansvar för att samtliga ventiler fungerar och att er varmvattentillgång och komfortkyla, luftkonditionering eller värmepumpar är optimerade för att vara så effektiva som möjligt.

Värmeinjustering i bostäder

För villaägare och bostadrättsföreningar i Göteborg står uppvärmningen av fastigheten för den enskilt största kostnaden. Vid en värmeinjustering ser vi till att värmesystemet fungerar optimalt och fördelar värmen jämnare i hela fastigheten. Detta leder till en sänkt energiförbrukning och med det minskade uppvärmningskostnader.

För att minska er energiförbrukning, kan vi behöva:

  • byta ventiler på samtliga radiatorer och element
  • rengöra ventilationsfilter
  • byta ut rostiga rör och element
  • lufta samtliga element
  • byta ut isolering på rörstråk

När vi utfört nödvändliga åtgärder kan injusteringen av värme börja. Ventilerna ställs om efter projekterade inställningsvärden och vattenflödet mäts i samtliga element för att få en jämn fördelning av varmvattnet. När mätningarna avslutats kan vi montera termostaterna på samtliga element i fastigheten. Med termostaten kan våra kunder sedan själva reglera värmen.

Canmera Comfort AB


Blekeslänten 3
416 57 Göteborg

[email protected]

556512-4731


Värmeinjustering

Energieffektivisering

Teknisk förvaltning


logo-image

Om Oss

Vi erbjuder teknisk förvaltning, energieffektivisering, ventilation och fastighetsautomation.

Läs mer om oss

Personuppgiftspolicy

Kontakt

Canmera Comfort AB

Org nr: 556512-4731
Blekeslänten 3
416 57 Göteborg

Hitta hit